گاهنامه فرهنگی هنری ترنم

زمزمه ای دلنشین برای تو...

گالری صفحات

تیم نشریه

| صاحب امتیاز و مدیرمسئول | سید محمد رضوی
| مشاور نشریه | صابر بخشی
| شورای سیاست گذاری | سیدمحمدرضوی، صابر بخشی، حنانه اسدزاده، سمانه طیبی، سولماز سیفی، هانیه اعتمادی، کیمیا زارعی، کوثر هشبری
| رسانه | فرشته غلامی، پریسا مومنی
| طراح و صفحه آرا | عرفان فعله گری
| ویراستار | کوثر ناظمی
| هیئت تحریر | صابر بخشی، محمد نیک سرشت، سعید قلیزاده، لیلا ابوطالبی، فاطمه بابایی، سولماز سیفی، مجتبی ملکی
| نویسندگان همکار در این شماره | حنانه اسدزاده، هانیه اعتمادی

در این شماره می خوانید...

پلاک معلمی

معلمی ر‌‌ا از بچگی دوست داشتم، زیرا من بهترین خاطرات را از دوران ابتدایی‌ام دارم و از کلاس پنجم یک معلم و اخلاق و رفتارش باعث شد روند تحصیلی‌ام عوض شود و همیشه دلم می‌خواست مثل او بتوانم فرد تاثیرگذاری در جامعه‌ام باشم ‌و به سایرین کمک کنم و الان…

در این شماره می خوانید...

سینی سلف سرویس به ما چه می گوید

در یک نگاه جامع و سیستمی، «تصمیم» یک «انتخاب» را برایمان ارمغان می ­آورد و بر اساس همین انتخاب معلوم می‌شود که ما «فرصتی» مناسب خلق کرده‌ایم یا نه؟. فرصتی که زندگی‌مان را «تغییر» می‌دهد. وگرنه …

مطالب این شماره

نویسندگان