خارج از ترنم

علیرضا توحیدی (کتاب رادیو معلم)

نتایج جلسات وزین و پربار در آموزش و پرورش را در می توان در این مطلب مشاهده کرد.

تصویر مطلب

مسئول محترم اداره:

«جهان، هر روز شاهد دگرگونی و تغییر است. آموزش و پرورش به دلیل ارتباط با هوشمندترین موجود، موظف است شیوه های جدیدی را در عرصه ی تعلیم و تربیت پیش گیرد.»

معاون علمی، پژوهشی:

هر نسیمی که سحرگاه می وزد نشانگر یک آغاز است. و باید هر آغازی ، با دیدی نو همراه باشد. جهانِ دانش و دانشِ جهان هرگز انمی ایستد. تغییرات هوشمندانه، نشانگر حضور افرادی متفکر در فراسوی تحولات آموزشی است.»

معاون تربیت بدنی و امور تربیتی:

اساس هر تحولی بر پایه ی انسان استوار است. انسان دارای دو بعد جسم و جان است. ما باید در طراحی هر برنامه، به این دو بعد توجه نماییم.»

مسئول پژوهشکده ی معلمان و دانش آموزان:

تغییرات اساسی باید بر پایه ی تحقیق و پژوهش باشد. در حقیقت، نگاه هوشمندانه همان نگاه محققانه است. در غیر این صورت هر تغییر، شکل جدیدی از اشتباهات گذشته است.»

این جلسه حدود دو ساعت ادامه داشت. در بین جلسه میوه و چای صرف شد و افراد دیگری هم سخن گفتند. در پایان همگی به هم خسته نباشید گفتند.

صبح روز بعد، وانت باری روبروی اداره ایستاد. چند نفر صندلی های رئیس اداره را بیرون بردند و مبل های جدید را چیدند.


برگرفته از کتاب رادیو معلم

دیدگاهتان را بنویسید