ما که هستیم؟

معلم پلاس تشکیل شده از معلمان و دانشجومعلمان دلسوز،متعهد و کاربلد که با ایده هایی نو و تلاشی شبانه روزی جاده ای رو هموار میکنند در مسیر رشد و حرفه ای شدن…

Moallem
plus

سید محمد رضوی

مدیر و موسس تیم

صابر بخشی

مشاور تیم

حنانه اسدزاده

عضو ارشد تیم

سمانه طیبی

عضو ارشد تیم

سولماز سیفی

عضو ارشد تیم

هانیه اعتمادی

عضو ارشد تیم

کیمیا زارعی

عضو ارشد تیم

تیم ما

دوره و کارگاه
سمینار
نفر دانشجو
روز شروع
ماه شروع
دوره

دانشجویان ما