شماره2-به وقت گرینویچ

شروع سریالی از دفتر معلمان که در این قسمت مشغول تنظیم ساعت هستند و مکالمات جالبی پیرامونش رد و بدل میشه...

 

این شماره شروع سریالیست که در اون ماجراهایی در دفتر معلمان روی میدهد و شخصیت های جالب داستان با ویژگی های خاص خود توجه شمارو جلب میکنند.
از آقای وبرچی مدیر مدرسه بگیر تا آقای کوشا و خانم فرهیخته و خانم ارجمند که معلمان این مدرسه هستند البته ناگفته نماند خانم دبیرم دانشجومعلمی هست که کارورزیشو اینجا سپری میکنه و با توجه به اینکه تعامل خوبی با بقیه نداره ولی خب ناچارا با اتفاقات دفتر دست و پنجه نرم میکنه؛
در این قسمت عزیزان پیرامون تنظیم ساعت دیواری دفتر بحثای جالبی میکنند و حتی شده با گرینویچ هم تماس میگیرند و …بقیشم که بهتره گوش کنی و ببینی چه اتفاقی در نهایت میافته.
نویسنده:سعید قلیزاده
تنظیم:سیدمحمدرضوی
راوی:سیدمحمدرضوی
آقای وبرچی:فرید امیرخانی
آقای کوشا:مصطفی ادیب
گرینویچ:امیر دبیری
خانم فرهیخته:سولماز سیفی
خانم ارجمند:فاطمه محمدی
خانم دبیر:فرشته غلامی