شماره1-معلم می میرد، ذلّت نمی پذیرد

پادکستی طنز پیرامون تجمع اعتراضی معلمان

 

این شما و این شماره اول رادیو معلم پلاس؛
در این شماره در قالب طنز، اعتراض و تجمع معلمان پیرامون رتبه بندی و مشکلات معیشتی این عزیزان مطرح شده که هرچند تلخ ولی سعی کردیم با شوخی هایی خنده ای به لب شما عزیزان بیاریم تا سختی های این روزا رو هرچند کوتاه برای لحظاتی فراموش بکنیم.
نویسنده:سعید قلیزاده
تدوین:سیدمحمدرضوی
گویندگان:سیدمحمدرضوی-فرید امیرخانی-امیر دبیری-فرشته غلامی